Algemene voorwaarden

Op al onze transacties zijn de Algemene Voorwaarden van Big Impact van toepassing, zoals die u ter beschikking zijn gesteld.

U kunt altijd vragen om een nieuw exemplaar of onze Algemene Voorwaarden hier downloaden, opslaan en printen.

Tevens zijn onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Rechtbank Oost-Brabant, depotnummer …, waar u onze Algemene Voorwaarden kosteloos kunt opvragen.